GFN Home

Xin Chào Vietnam

every Saturday&Sunday22:00 - 23:00
TEXT US TO #9870

크게 작게 인쇄

Buổi audition cho chuyên mục Khám phá Hàn Quốc


20190901_114705.jpg

20190901_100414.jpg

20190901_111538.jpg

comments powered by Disqus

CONTACT GFN
  • TEL : +82-62-460-0987
  • FAX : +82-62-461-0987
  • EMAIL : gfn@gfn.or.kr
  • ADDRESS : 17 SA-JIK STREET NAMGU,
    GWANGJU METROPOLITAN CITY,
    KOREA REPUBLIC VIEW MAP
    (ZIPCODE 61640)
RELATION NETWORK