GFN Home

Xin Chào Vietnam

Every (Saturday - Sunday) 22:05 - 23:57
TEXT US TO #9870

BIGGER SMALLER PRINT

Tác phẩm dự thi Giải thưởng thông tin đối ngoại 2021

Tác phẩm: Mẹ ơi, con yêu mẹ - 엄마, 사랑해요 (Oma, saranghaeyo)
Đài phát thanh tiếng nước ngoài thành phố Gwangju, Hàn Quốc (Gwangju Foreign language Network)
Thực hiện: Kim Mi Young, Nguyễn Xuân Đạt, Lê Phương Anh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Ngày phát sóng: 20/6/2021

Nghe ngay:
https://drive.google.com/file/d/154k464yv5zJg0_P1LXZUIpCOm8w1dRkL/view?usp=sharing
comments powered by Disqus

CONTACT GFN
  • TEL : +82-62-460-0987
  • FAX : +82-62-461-0987
  • EMAIL : gfn@gfn.or.kr
  • ADDRESS : 17 SA-JIK STREET NAMGU,
    GWANGJU METROPOLITAN CITY,
    KOREA REPUBLIC VIEW MAP
    (ZIPCODE 61640)
RELATION NETWORK