GFN Home

Xin Chào Vietnam

Every (Saturday - Sunday) 22:05 - 23:57
TEXT US TO #9870

BIGGER SMALLER PRINT

Trung tâm văn hóa châu Á được chọn là địa điểm đặc biệt của Hàn Quốc


1.jpg


Trung tâm văn hóa châu Á được chọn là 'địa điểm đặc biệt của Hàn Quốc
Trung tâm văn hóa châu Á của Gwangju (ACC) được bộ văn hóa, thể thao và du lịch, và tổ chức du lịch Hàn Quốc chọn là một trong 30 địa điểm độc đáo của Hàn Quốc trong giai đoạn 2019-2020.
'Danh hiệu địa điểm độc đáo Hàn Quốc' đề cập đến một nơi đặc biệt có đủ điều kiện để lưu trữ các lễ hội quốc tế và thúc đẩy thành tích văn hóa khu vực độc đáo trên nền tảng có sẵn.
Chỉ tính riêng trong năm nay, trung tâm ACC đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt 2019 Hàn Quốc-ASEAN, hội nghị chuyên đề quốc tế lần thứ 25 về nghệ thuật điện tử (ISEA), ACC Round Table và rất nhiều chương trình lớn khác.
Một quan chức cho biết, "Lựa chọn này đã chứng minh rằng trung tâm văn hóa châu Á là cơ sở văn hóa đa mục đích đại diện của Hàn Quốc. Trong tương lai, thành phố sẽ tiếp tục tiến hành nhiều lễ hội toàn cầu để phát triển Gwangju.
comments powered by Disqus

CONTACT GFN
  • TEL : +82-62-460-0987
  • FAX : +82-62-461-0987
  • EMAIL : gfn@gfn.or.kr
  • ADDRESS : 17 SA-JIK STREET NAMGU,
    GWANGJU METROPOLITAN CITY,
    KOREA REPUBLIC VIEW MAP
    (ZIPCODE 61640)
RELATION NETWORK