GFN Home

Xin Chào Vietnam

every Saturday&Sunday18:00~20:00
TEXT US TO #9870

INTRODUCTION

Chương trình phát thanh Xin chào Vit Nam được phát sóng hàng tun vào 18h đến 20h th 7 và Ch nht hàng tun . Hãy cùng hòa mình vào thế gii ca văn hóa, con người Vit Nam và Hàn Quc. Vi các chuyên mc hp dn như Văn hóa du lch, Đi sng thường thc, Âm nhc Tophit cùng s dn dt vui nhn ca BTV Minh Nguyt s đem đến cho quý v thính gi nhng phút giây thư giãn sau mt tun lao đng mt mi, đng thi hiu hơn v Hàn Quc cũng như cuc sng ca người Vit Nam đang sinh sng ti Hàn Quc.


매주 토요일과 일요일 오후 6시에 방송되는 Xin chao Vietnam(씬 짜오 베트남)은 한국뉴스한국문화한국관광지 소개는 물론 한국에 거주하는 베트남 교민들에게 필요한 정보를 전달하는 프로그램입니다.

Xin Chao Vietnam은 고향을 그리워하는 청취자들에게 위로가 되기 위해 매주 청취자들이 보내온 사연들을 노래에 담아내고 있습니다여러분의 많은 참여 부탁드립니다.

HOST Nguyen Minh Nguyet PRODUCER Miyoung Kim WRITER Nguyen Minh Nguyet
TIME every Saturday&Sunday,18:00~20:00
LINKS facebook

AOD SERVICE

[Chủ nhật (Sun - 일)] 0217 Am nhac Top Hit HQ  play 2019-02-19
[Thứ 7 (Sat - 토)] 0216 Am nhac Top Hit VN  play 2019-02-19
[Chủ nhật (Sun - 일)] 0210 Khach moi cuoi tuan  play 2019-02-19
[Thứ 7 (Sat - 토)] 0209 Van hoa du lich  play 2019-02-19
[Chủ nhật (Sun - 일)] 0203 Số phát tthanh đặc biệt mừng tết Kỷ Hợi…  play  play  play  play 2019-02-08
[Thứ 7 (Sat - 토)] 0202 Ke chuyen co tich  play 2019-02-08
CONTACT GFN
  • TEL : +82-62-460-0987
  • FAX : +82-62-461-0987
  • EMAIL : gfn@gfn.or.kr
  • ADDRESS : 17 SA-JIK STREET NAMGU,
    GWANGJU METROPOLITAN CITY,
    KOREA REPUBLIC VIEW MAP
    (ZIPCODE 61640)
RELATION NETWORK